CELEBRATING SUMMER WITH 50% ON ALL POSTERS, USE VOUCHER SUMMER24, GRATIS VERZENDING VANAF €49

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wanneer u als consument (de "Klant") producten bestelt bij Dear Sam Europe AB (bedrijfs-identificatie-nr .: 5591058382) ("Dear Sam"), zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Dit betekent dat u als consument deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en goedkeurt bij alle aankopen op www.dearsam.be ( de “Website”). De algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op klanten die consument zijn.
De website en al zijn inhoud is eigendom van Dear Sam of zijn licentiegevers. De informatie wordt beschermd door intellectuele eigendom en marketingwetgeving. Dit betekent dat handelsmerken, bedrijfsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische afbeeldingen, ontwerp, lay-out en informatie over producten, diensten en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dear Sam.
Dear Sam voldoet onder meer aan de huidige bepalingen van het consumentenrecht en de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Klantgegevens enz.

Wanneer de klant de website bezoekt en een aankoop doet, verwerkt Dear Sam enkele persoonlijke gegevens over de klant om de best mogelijke site te bieden en om de koopovereenkomst met de klant te voltooien. De Klant bevestigt dat de ingevoerde informatie correct is en is verantwoordelijk voor eventueel onjuiste of onvolledige verstrekte informatie. Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door Dear Sams is te vinden onder de sectie Vertrouwelijkheid en veiligheid hieronder.

Een bestelling plaatsen

Orderacceptatie en facturering

Om een bestelling op de Website te kunnen afronden, dient de Klant de Algemene Voorwaarden te accepteren. Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, verbindt de klant zich ertoe de algemene voorwaarden in zijn geheel na te leven en erkent hij / zij de informatie over persoonlijke gegevens en cookies te hebben gelezen en akkoord te gaan met het gebruik volgens Dear Sams vertrouwelijkheid en veiligheid hieronder.
Een koopovereenkomst komt tot stand wanneer Dear Sam de bestelling van de klant heeft bevestigd en de klant een orderbevestiging van Dear Sam per e-mail heeft ontvangen. Dear Sam raadt de klant aan om de orderbevestiging te bewaren voor eventuele toekomstige contacten met de Dear Sam-klantenservice met betrekking tot de specifieke bestelling. De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren totdat deze is bevestigd door Dear Sam. Als de klant de bestelling annuleert, zal Dear Sam de betalingen terugbetalen die met betrekking tot de bestelling zijn gedaan.
De klant verklaart en garandeert dat hij / zij het recht heeft om elke creditcard of ander betaalmiddel te gebruiken die de klant aan Dear Sam verstrekt. Dear Sam werkt samen met Klarna, een wereldwijd toonaangevende betalingsprovider, om altijd veilige betalingen te garanderen. Door betaalkaartinformatie te verstrekken op de afrekenpagina, machtigt de klant Klarna om de kaart op te slaan en te gebruiken als betaalmethode om de bestelling af te ronden. Alle factureringsinformatie die de klant op de website verstrekt, moet waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn. Het verstrekken van onware of onnauwkeurige informatie is een schending van deze Algemene Voorwaarden en kan leiden tot annulering van de bestelling. Door uw aankoop aan het einde van het afrekenproces te bevestigen, gaat u ermee akkoord de goederen te accepteren en te betalen, evenals betalings- en verzendkosten.

Facturering, vergoedingen en prijzen enz.

De prijzen vermeld op de Website zijn geldig voor bestellingen die op de Website worden geplaatst. Alle prijzen zijn weergegeven in Euro en inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief betaal- en verzendkosten. Deze worden, indien van toepassing, apart vermeld op de afrekenpagina.
De Klant kan zijn aankoop betalen door een van de aangeboden betaal- / factureringsmethoden op de Website te kiezen. Lees hiermeer over onze verschillende betalingsmogelijkheden en kortingen.
Dear Sam heeft het recht om de klant op het moment van aankoop kosten in rekening te brengen. Dear Sam behoudt zich ook het recht voor om niet te allen tijde alle betaalmethoden aan te bieden en als alternatief de betaalmethode te wijzigen als de door de klant gekozen betaalmethode niet werkt. Dit is om welke reden dan ook van toepassing op het moment van uitvoering van de bestelling.

Levering

Dear Sam gebruikt verschillende bezorgopties voor bezorging aan onze klanten. Informatie over de geschatte levertijd is beschikbaar op elke productpagina en / of op de afrekenpagina. In het geval van een vertraging in de levering, die niet gering is, wordt de Klant op de hoogte gebracht van de reden voor de vertraging en krijgt hij een nieuwe geschatte levertijd. Als de klant de nieuwe levertijd niet accepteert, heeft de klant het recht om de aankoop te annuleren.

Levering aan een subpostkantoor / servicepunt

We hebben verschillende sets speciale verpakkingen ontwikkeld en geproduceerd die uniek zijn aangepast aan onze producten. Dit om een snelle en veilige levering aan onze klanten te garanderen. Om voor de hand liggende redenen passen de meeste van onze producten niet in een normale brievenbus. Als een zending wordt afgehaald op een specifiek afhaalpunt (vaak een kruidenierswinkel of kleinhandel), zal de Klant dit doen binnen de tijd die in de kennisgeving wordt vermeld.
Het volgen van onze zendingen kan variëren van de ene leveringsoptie tot de andere. Wanneer goederen beschikbaar zijn voor afhaling, ontvangt de klant een melding met informatie waar en wanneer de zending zal worden afgehaald of ontvangen. De melding kan worden gedaan per e-mail, gewone post en / of per telefoon of sms (als de klant een mobiel nummer heeft opgegeven bij het bestellen). Normaal gesproken moet een geldig identiteitsbewijs samen met het huidige ordernummer worden getoond bij het ophalen van de goederen. Als het pakket niet wordt afgehaald, of in geval van thuisbezorging de klant de levering weigert, is Dear Sam gerechtigd om de klant een vergoeding van 15 euro in rekening te brengen.

Afleveringsrisico

Dear Sam neemt het risico op zich dat de goederen beschadigd raken of verloren gaan tijdens het transport van ons magazijn naar de klant. Bij eventuele retourzendingen neemt de klant het risico van beschadiging of verlies van de goederen op zich.

Disclaimer met betrekking tot wijzigingen enz.

Dear Sam geeft hierbij een disclaimer uit met betrekking tot prijswijzigingen, uitverkoop, drukfouten, fouten in productafbeeldingen en / of onnauwkeurige informatie veroorzaakt door technische of menselijke fouten. Dear Sam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in prijzen en aankoopvoorwaarden. Dear Sam is niet aansprakelijk in het geval dat producten zijn uitverkocht of andere fouten op de website met betrekking tot fouten in de productbeschrijving of technische specificatie, onnauwkeurige prijzen en prijsaanpassingen (zoals wisselkoerswijzigingen). Dear Sam heeft het recht om dergelijke fouten te corrigeren en op elk moment de informatie te wijzigen of bij te werken. Alle visuele informatie en afbeeldingen moeten worden gezien als illustraties en er kan niet worden gegarandeerd dat ze het exacte uiterlijk, de aard, de functie of de oorsprong van het product weergeven. Dear Sam is niet verantwoordelijk voor informatie op de Website die afkomstig is van een derde partij
Dear Sam behoudt zich het recht voor om een aangegane aankoop te annuleren vanwege fouten met betrekking tot de voorraadstatus of prijs. Als een product is uitverkocht of om welke reden dan ook niet beschikbaar is, is Dear Sam niet verplicht het product te leveren. Dear Sam kan er dan voor kiezen om een alternatief product voor te stellen.

Herroepingsrecht en retourbeleid

Dear Sam verleent de klant recht op een herroepingstermijn van 90 dagen vanaf de datum waarop de klant de goederen heeft ontvangen.
Als de klant een aankoop wil herroepen, moet de klant, voordat de herroepingstermijn is verstreken, een duidelijk bericht sturen naar de klantenservice van Dear Sam. In het bericht zal de klant zijn naam, adres en andere relevante informatie vermelden, bijv. Bestelreferentie, factuurnummer en de naam van het product. Als de klant er de voorkeur aan geeft het bovenstaande bericht niet te gebruiken, kan de klant de instructies met betrekking tot retourzendingen volgen op de pagina met veelgestelde vragen over de website of het standaardformulier voor het herroepingsrecht gebruiken dat wordt verstrekt door de nationale raad voor consumentenbeleid of een andere gelijkwaardige autoriteit. Het product moet binnen 14 dagen na de datum waarop Dear Sam op de hoogte werd gesteld van de herroeping, worden geretourneerd.
Dear Sam betaalt de retourkosten op voorwaarde dat de klant de bovenstaande instructies volgt.
In het geval van retourzendingen dienen de goederen te worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin ze zich bevonden toen ze bij u werden afgeleverd. De goederen moeten worden geretourneerd in de originele verpakking van Dear Sam met eventuele accessoires.
In het geval van een retourzending neemt de klant het transportrisico op zich. Dear Sam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade aan of verlies van geretourneerde goederen tijdens transport. We raden daarom ten zeerste aan om onze instructies op te volgen om de goederen in hun originele verpakking enz. te retourneren. De verpakking van Dear Sam is ontworpen om het risico van schade tijdens transport te minimaliseren.

Terugbetaling van retourzendingen

In het geval van een goedgekeurde, ontvangen retourzending, zal Dear Sam het bedrag zonder onnodige vertraging terugbetalen, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum waarop Dear Sam de geretourneerde goederen heeft ontvangen. Dear Sam zal alle betalingen die we van de klant hebben ontvangen, inclusief eventuele bezorgkosten (van ons aan de klant), terugbetalen. Restitutie bij factuurbetalingen vindt in eerste instantie plaats op de opgegeven persoonlijke rekening. In het geval van een kaartbetaling, wordt het geld teruggestort op de kaart (dwz de rekening die aan de kaart is gekoppeld) waarmee de Klant de aankoop heeft uitgevoerd.
Om te controleren of de goederen overeenkomen met de bestelling, mag de klant de goederen alleen op dezelfde manier behandelen en inspecteren als normaal bij het uitproberen en / of bekijken van goederen in een winkel. In het geval dat de klant de goederen in grotere mate heeft behandeld dan hierboven beschreven, kan de klant de waardevermindering van de goederen in rekening worden gebracht. Dear Sam past een volledige waardevermindering toe (dwz de volledige waarde van de goederen) als de geretourneerde goederen niet in staat zijn om doorverkocht te worden (als nieuwe goederen).

Recht om te claimen

Dear Sam zal de klant terugbetalen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming wanneer een fabricagefout is geverifieerd. De klant zal het product bij aankomst zorgvuldig inspecteren. Het recht om een klacht in te dienen is van toepassing op producten die defect zijn volgens de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming. Elke klant die zijn recht wenst te doen gelden om een klacht in te dienen voor een besteld product, dient zo spoedig mogelijk na ontdekking van het defect contact op te nemen met de klantenservice van Dear Sam. Dear Sam behoudt zich het recht voor om elke klacht te weigeren als het product, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming, niet defect blijkt te zijn.
Zodra een product waarvoor een klacht is ingediend, is geretourneerd en de klacht is goedgekeurd, zal Dear Sam de klant terugbetalen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming. Dear Sam draagt de kosten voor de retourvracht voor alle goedgekeurde klachten over defecte producten.

Wet en jurisdictie

Als er een geschil ontstaat tussen u en Dear Sam, raden we de klant ten zeerste aan om eerst rechtstreeks contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken. We zullen redelijke verzoeken om het geschil op te lossen door middel van alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures, zoals bemiddeling, in overweging nemen als alternatieven voor geschillen.
Bij het bestellen van producten bij Dear Sam, is de Zweedse wet van toepassing. Alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met een bestelling (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) moeten worden beslecht door een rechtbank in Zweden en vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Zweden.

Vertrouwelijkheid en veiligheid

Alle verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als de AVG onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU). De entiteit die verantwoordelijk is voor de persoonlijke gegevens is Dear Sam. Dear Sam werkt samen met Klarna, een wereldwijd toonaangevende betalingsprovider, om altijd veilige betalingen te garanderen. Klarna verzamelt persoonlijke informatie in verband met de betaling. Klarna is dus persoonlijk verantwoordelijk voor dergelijke persoonlijke gegevens onder de voorwaarden van Klarna.
Door de Algemene voorwaarden van Dear Sam op het moment van aankoop te accepteren, gaat de klant ermee akkoord dat de informatie over de klant die wordt opgeslagen om de bestelling van de klant te verwerken en de aankoop te voltooien, toekomstige aankopen mogelijk maakt en een update van de bestelling van de klant mogelijk maakt. De klant stemt er verder mee in om gerichte marketing van Dear Sam of de partners van Dear Sam mogelijk te maken via e-mail, sms of andere kanalen op basis van de eerdere aankoop van de klant of eerder gebruik van de marketingkanalen van Dear Sam.
Dear Sam zal de persoonlijke gegevens delen met onze vrachtpartners en onze externe logistieke dienstverleners om de bestelling te voltooien en te bezorgen.
Wanneer de klant ervoor kiest om ons een e-mail te sturen, worden het e-mailadres en de e-mailgeschiedenis van de klant opgeslagen om follow-up en correspondentie voor een bepaald geval mogelijk te maken.
We bewaren persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is, daarna wordt deze verwijderd. Indien de informatie onvolledig, onjuist of irrelevant zou zijn, heeft de Klant het recht om te verzoeken dat de informatie wordt gecorrigeerd of verwijderd. De klant kan de toestemming om aanbiedingen te ontvangen ook op elk moment intrekken.
De klant kan een uittreksel opvragen van de informatie die Dear Sam over de klant heeft geregistreerd. Om een uittreksel van het register of correctie van gegevens aan te vragen, stuurt u een schriftelijk en ondertekend verzoek naar:
Dear Sam Europe AB
Bråvallagatan 10
113 36 Stockholm
Zweden

Poging tot fraude

Elke poging tot fraude wordt gemeld bij de politie.

Leeftijdsgrenzen voor bestellen

De klant moet minimaal 18 jaar oud zijn om bij Dear Sam te kunnen kopen. Dear Sam behoudt zich het recht voor om de bestelling van een klant te weigeren of te wijzigen als de klant onjuiste persoonlijke gegevens heeft verstrekt en / of een record heeft voor niet-betaling van schulden.

Campagnes en speciale aanbiedingen

Bij campagnes en speciale aanbiedingen kan een campagnecode worden toegekend. Dit wordt gespecificeerd in het veld "kortingscode" op de afrekenpagina op het moment van de bestelling. De campagnecode is uniek voor de specifieke campagne in kwestie en kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Campagnes zijn geldig tot de aangegeven datum of zolang de voorraad strekt. Per bestelling kan slechts 1 campagne / campagnecode worden gebruikt. Dear Sam behoudt zich het recht voor om dergelijke speciale aanbiedingen op elk moment in te trekken. Bij beëindiging of intrekking van een speciale aanbieding zijn deze algemene voorwaarden ongewijzigd van toepassing. Aanbiedingen voor specifieke producten op de Website zijn slechts voor een beperkte tijd geldig en / of totdat producten uitverkocht zijn.
De klant kan bij het afrekenen kiezen of hij gebruik wil maken van eventuele exclusieve aanbiedingen. Deze aanbiedingen kunnen via verschillende kanalen worden gedaan, bijvoorbeeld via e-mail of sms. De Klant kan ervoor kiezen om zich op elk moment uit te schrijven voor deze mailings in elk kanaal.

Dear Sam kan links naar andere websites bevatten die buiten de controle van Dear Sam liggen en websites buiten de controle van Dear Sam kunnen links naar de website bevatten. Zelfs als Dear Sam probeert ervoor te zorgen dat er alleen links worden weergegeven naar websites die vergelijkbare persoonlijke gegevens en beveiligingsbepalingen toepassen in overeenstemming met het vertrouwelijkheids- en veiligheidsbeleid van Dear Sam, is Dear Sam niet verantwoordelijk voor enige bescherming of vertrouwelijkheid van informatie of persoonlijke gegevens die de Klant verstrekt op andere websites. De Klant dient voorzichtig te zijn en de bepalingen inzake persoonlijke gegevens te lezen die van toepassing zijn op de eigenlijke website.

Omzetbelasting en btw

Als u zich binnen de Europese Unie bevindt, is btw / omzetbelasting inbegrepen in de prijs van het product. Als u buiten de Europese Unie gevestigd bent en producten bij Dear Sam bestelt, bent u verantwoordelijk voor eventuele verkoopbelasting en btw-betalingen die mogelijk verschuldigd zijn (afhankelijk van het toepasselijke rechtsgebied). Dear Sam is niet verantwoordelijk voor dergelijke omzetbelasting of btw-betalingen. Als u geïnteresseerd bent in het doen van een aankoop voor een bedrijf (B2B-aankoop), neem dan contact op met onze klantenservice voordat u bestelt.

Schendbaarheid

Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, autoriteit of scheidsgerecht, blijft de rest van die bepaling en alle andere bepalingen geldig en afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Alle bepalingen die ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, zullen worden vervangen door relevante juridische richtlijnen en advies. '

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Dear Sam behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden zullen op de website worden geplaatst. Wijzigingen worden van kracht zodra de klant de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd (bij het plaatsen van een nieuwe aankoop of tijdens het browsen op de website), of 25 dagen nadat Dear Sam de klant op de hoogte heeft gebracht van de wijzigingen.

Overmacht

Dear Sam is niet aansprakelijk voor vertraagde uitvoering (inclusief levering en garantiemaatregelen) veroorzaakt door omstandigheden buiten de macht van Dear Sam. Voorbeelden van omstandigheden buiten de macht van Dear Sam zijn onder meer, maar zijn niet beperkt tot, arbeidsconflicten, stroomstoringen, blikseminslag, brand, atmosferische storingen, vaststelling van wetten, maatregelen genomen door overheidsinstanties, oorlogshandelingen, stakingen of soortgelijke omstandigheden, elke stroomstoring , storingen in de lokalen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de hosting / servers van de Website waar Dear Sam zich bevindt en / of vertragingen als gevolg van netwerken die zijn verbonden met internet, enz. Indien een dergelijke situatie zoals hierboven beschreven zich voordoet, zal Dear Sam de Klant hiervan op de hoogte stellen, zowel aan het begin als aan het einde van de periode voor de huidige situatie. Indien de situatie langer dan twee maanden heeft geduurd, hebben zowel de Klant als Dear Sam het recht om de koop met onmiddellijke ingang te beëindigen.

loading
loading
loading
loading
loading